آرشیو به تاریخ اسفند ۱۳۹۹

انگار آدم کشته‌ایم

زمانی که عکس بالا ثبت شد، سکوت خوبی برقرار بود. از آن سکوت‌ها که زیادی عجیب است و باید به آن شک کرد. در آن شب همه چیز بسیار آرام بود، الان می‌دانم که آن آرامش، آرامش قبل از طوفان بود، آن موقع نمی‌دانستم که چند ساعت بعد، من یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌هایم که در زندگی به دست آورده بودم را از دست خواهم…

ادامه مطلب