آرشیو به تاریخ تیر ۱۳۹۸

افسردگی، سقوط به دنیای زیرین و مرگ تدریجی

دو سبک زندگی را در نظر بگیرید. اولی: کاری تمام وقت و تایم آزاد کمتر، درنتیجه درآمد بیشتر و پیشرفت کمتر / دومی: کاری پاره‌وقت و تایم آزاد بیشتر، پس درنتیجه درآمد کمتر اما پیشرفت بیشتر. شما اگر قدرت انتخاب داشتید کدام را انتخاب می‌کردید؟ جنگ این روزهای من با خودم در پیدا کردن جواب این سوال و یک سوال دیگر است. چرا این‌روزها همبرگر…

ادامه مطلب