آرشیو به تاریخ اسفند ۱۳۹۵

شیطان در جزئیات است

وقتی توی اینترنت میچرخیدم و مطالبی میخوندم تا رسیدم به جمله د دویل ایز این د دیتیلز. هایمن جورج ریک‌آور، فرمانده نیروی دریایی آمریکا، جمله از این درجه دار آمریکایی بود. احتمال میدم این جمله رو برای جنگ و نقشه های جنگ گفته بود، ولی حالا، بعد از گذشت ده ها سال، این جمله کاملا در دنیای طراحی وب، نمود پیدا میکنه و پر رنگ…

ادامه مطلب